Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Pozostáva z troch rôzne obtiažnych kategórií. Vždy v septembri a vo februári začíname odznova a môžeš sa zapojiť aj ty. Po každom polroku pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

TODO: pridať víťazov minulých a neskôr aj budúcich ročníkov

Ročník súťaže Letná/zimná časť Víťaz - celkové poradie Víťaz - level 1 Víťaz - level 2 Víťaz - level 3 Víťaz - level 4
35. zimná Miroslav Molnár, GAMČA ??? ??? ??? ???
Ročník súťaže Letná/zimná časť Víťaz v kategórií Z Víťaz v kategórií O Víťaz v kategórií T
34. letná Martin Mihálik, GAlKE Paulína Smolárová, ŠpMNDaG Paulína Smolárová, ŠpMNDaG
34. zimná Erik Kučák, GHMich Paulína Smolárová, ŠpMNDaG Paulína Smolárová, ŠpMNDaG
33. letná Jozef Fülöp, GAMČA Peter Ralbovský, GJH Samuel Sládek, GNám
33. zimná Andrej Korman, GHloh Paulína Smolárová, ŠpMNDaG Václav Volhejn, gymkepler

Čas poslednej úpravy: 13. máj 2018 11:12