Korešpondenčný matematický seminár je korešpondečný matematický seminár. Je to súťaž v riešení netradičných (zaujímavých) matematických úloh, určená pre stredoškolákov. Skladá sa z dvoch častí - zimnej (začína v septembri) a letnej (začína vo februári). Po každej časti pozývame najúspešnejších riešiteľov časti na sústredenie.

TODO: pridať víťazov minulých a neskôr aj budúcich ročníkov

Historické výsledky

Ročník súťaže Letná/zimná časť Víťaz v kategórií $\alpha$ Víťaz v kategórií $\beta$
38. letná Miro Macko, Leaf Dávid Mišiak, GJH
38. zimná Lucia Krajčoviechová, GJH Martin Melicher, GPošKE
37. letná Lucia Krajčoviechová, GJH Tomáš Sásik, GAMČA
37. zimná Dávid Mišiak, GJH Tomáš Sásik, GAMČA

Čas poslednej úpravy: 3. november 2017 21:55