TODO pridať krátke popisky

Pozri si aj túto stránku

Kalendár aktivít v kalendári Google a v PDF-ku .

Semináre

Semináre väčšinou majú letnú a zimnú sériu, ktoré sa skladajú z niekoľkých (typicky 2 alebo 3) sád zadaní. Na základe výsledkov za sériu sa najlepší riešitelia pozývajú na týždenné sústredenia (t.j. sú najčastejšie 2 krát ročne). Výnimkou sú semináre pre pokročilých FX a iKS, ktorých úlohou je celoročná príprava na medzinárodné súťaže z fyziky a matematiky. Tie majú menej sústredení.

Stredoškolské semináre

Základoškolské semináre

Stredoškolské akcie

Základoškolské akcie

Iné aktivity

  • Programátorská Liaheň (prostredie na samostatnú prípravu na programátorské súťaže)

Neodborné činnosti

  • Stanovačka KMS
  • Splav Trojstenu
  • Bicyklovačka Trojstenu
  • mestské hry

Čas poslednej úpravy: 2. marec 2019 22:47