PRASK je súťaž určená pre všetkých základoškolákov, ktorých zaujíma matematika, informatika, chceli by sa naučiť programovať alebo len radi rozmýšľajú a prijímajú výzvy. Zameraná je hlavne pre siedmakov a starších, môžete ju však riešiť aj keď ste v nižšom ročníku.

Súťaž je organizovaná študentami informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského a je jednou z mnohých aktivít občianskeho združenia Trojsten.

TODO: priebežne pridávať víťazov aktuálnych ročníkov

Ročník súťaže Letná/zimná časť Víťaz
3. letná Adriana Janáčková, zsbenba
3. zimná Adriana Janáčková, zsbenba
2. letná Adriana Janáčková, zsbenba
2. zimná Adriana Janáčková, zsbenba
1. letná Tereza Tódová, GPárNT

Čas poslednej úpravy: 3. november 2017 21:17